patron

chlapowO DEZYDERYM CHŁAPOWSKIM

    Trwające 91 lat życie Dezyderego Chłapowskiego przebiegało w niezwykle trudnym i burzliwym dla Polski okresie. Był to bowiem czas utraty niepodległości i podejmowania prób jej odzyskania, walki zbrojnej i wytężonej pracy nad utrzymaniem polskości. Na tym tle rysuje się postać Chłapowskiego jako żołnierza u boku Napoleona i uczestnika Powstania Listopadowego z jednej strony oraz aktywnego działacza społeczno-gospodarczego, politycznego i kulturalnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego z drugiej strony.

         Urodził się w Turwi (powiat kościański). Matka osierociła  Dezyderego bardzo wcześnie, miał bowiem wówczas zaledwie 8 lat. Wkrótce po śmierci żony Józef Chłapowski, ojciec Dezyderego oddał syna do szkoły księży pijarów w Rydzynie koło Leszna, gdzie przebywał on do połowy 1802 roku. Po ukończeniu przez syna 14-tego roku życia ojciec chcąc zapewnić Dezyderemu karierę wojskową wpisał go na listę kadetów pułku dragonów pruskich, stacjonującego w koszarach w Kościanie i Śmiglu. Jako niepełnoletni czynnej służby wojskowej nie odbywał, lecz uczęszczał do instytutu wojskowego w Berlinie. W czasie nauki wykazywał zadatki na dobrego oficera W 1805 roku Dezydery Chłapowski  otrzymał szlify oficerskie w stopniu podporucznika.

          Od 1806 roku do 1813 roku swój los związał z karierą wojskową w szeregach armii napoleońskiej. Dosłużył się stopnia podpułkownika. Porzuciwszy w 1813 roku służbę napoleońską Chłapowski wyjechał do Paryża, a następnie do Anglii, skąd powrócił w 1814 roku do rodzinnej Turwi. Przemierzając u boku Napoleona obszary Europy zetknął się z różnymi metodami gospodarowania  i różnym poziomem rolnictwa. Majątek w Turwi był zrujnowany, jednak korzystając z angielskich wzorów gospodarowania w ciągu dziesięciu lat wydźwignął ojcowiznę z długów.

         Postęp w kulturze rolnej Wielkopolski, dziś przodującej krajowi, jemu zawdzięcza początek. Chłapowski, jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce, zastosował płodozmian, obsadzał swoje pola drzewostanem ochraniając w ten sposób glebę przed nadmiernym wysuszeniem, a przez to podniesienie wydajności pól. Jako pierwszy w Polsce zalesiał nieużytki oraz dostosowywał uprawy do rodzaju ziemi. Jego obory zasłynęły doskonałym materiałem hodowlanym. Był gorącym orędownikiem uwłaszczenia chłopów, co wprowadził w czyn w swoim majątku. Swoją działalnością gospodarczą i społeczną zdobył sobie szacunek i uznanie.

         W nurt wydarzeń politycznych włączył  się Dezydery Chłapowski jeszcze podczas Powstania Listopadowego (wtedy awansował do stopnia generała) oraz w czasie Wiosny Ludów.

         Ostatnie swe lata spędził sędziwy generał w gronie najbliższej rodziny w Turwi. Zmarł 27 marca 1879 roku

         i 3 kwietnia pochowany został uroczyście w rodzinnym grobowcu w Rąbiniu. 

Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce.