budynku i powstania gimnazjum

budstarySzkoła znajduje się na terenie będącym wspólnym wraz ze szkołą podstawową. Gimnazjum mieści się w dawnych zabudowaniach  pruskich, które mają bardzo interesującą historię sięgającą końca XIX wieku. Tutaj mieściły się koszary dla żołnierzy pruskich, a po powrocie Bojanowa do Polski -[17.01.1920r] starosta rawicki utworzył Zakład dla Korygentów i Ubogich. W czasie okupacji hitlerowskiej w tych budynkach utworzono obóz koncentracyjny dla sióstr zakonnych i czasowo księży.W historii bojanowski obóz znany jest jako " NONNENLAGER - SCHMUCKERT ".W obozie więziono siostry z 27 zgromadzeń zakonnych. W latach 1941-45 w miejscu kaźni przebywało 615 sióstr i 37 księży .W okresie terroru stalinowskiego w budynkach utworzono więzienie dla kobiet. W latach PRL-u obiekt ten przeznaczony na potrzeby ZOMO.W latach 90-tych budynki przeznaczono na potrzeby szkolnictwa.

 Pierwszym dyrektorem szkoły był Wojciech Ptasik a jego zastępczynią Krystyna Rejek.

       Obecnie  dyrektorem Gimnazjum w Bojanowie jest od 1 marca 2007 roku Ireneusz Młynek, który oprócz sprawowania tej funkcji uczy wychowania fizycznego. Funkcję zastępcy dyrektora pełni nauczycielka matematyki  Barbara Wolsztyniak. 

Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce.